ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

หมายเลขเส้นทางเดินรถ

30-12-2557

(9)

 

หมายเลขเส้นทางเดินรถ

 

หมวด 2 ภาคเหนือ

สายที่

ชื่อเส้นทาง

สายที่

ชื่อเส้นทาง

1
3
13
47
91
93
95
100
910
912
922
924
956
958
961
963
965
  กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
  กรุงเทพฯ - เชียงแสน
  กรุงเทพฯ - บ้านท่าตอน
  กรุงเทพฯ - ทุ่งช้าง
  กรุงเทพฯ - ลำปาง (ข)
  กรุงเทพฯ - ตาก (ข)
  กรุงเทพฯ - นครสวรรค์
  กรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์
  กรุงเทพฯ - น่าน (ข)
  กรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์ (ข)
  กรุงเทพฯ - พะเยา
  กรุงเทพฯ - ลำพูน
  กรุงเทพฯ - แม่สอด
  กรุงเทพฯ - พิจิตร (ข)
  กรุงเทพฯ - แม่ฮ่องสอน
  กรุงเทพฯ - เขาค้อ
  กรุงเทพฯ - อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
2
6
18
90
92
94
96
909
911
913
923
925
957
959
962
964
  กรุงเทพฯ - ลำปาง
  กรุงเทพฯ - สุโขทัย
  กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ (ข)
  กรุงเทพฯ - เชียงราย
  กรุงเทพฯ - เขื่อนภูมิพล
  กรุงเทพฯ - กำแพงเพชร (ข)
  กรุงเทพฯ - น่าน
  กรุงเทพฯ - เชียงราย (ข)
  กรุงเทพฯ - พิจิตร
  กรุงเทพฯ - พิษณุโลก (ข)
  กรุงเทพฯ - แพร่
  กรุงเทพฯ - สวรรค์โลก 
  กรุงเทพฯ - แม่สาย
  กรุงเทพฯ - ตะพานหิน
  กรุงเทพฯ - เทิง - เชียงของ
  กรุงเทพฯ - ดอยเต่า - จอมทอง

 

หมวด 3 ภาคเหนือ

สายที่

ชื่อเส้นทาง

สายที่

ชื่อเส้นทาง

112
121
136
158
192
623
636
638
  นครสวรรค์ - ชัยนาท
  นครสวรรค์ - นครราชสีมา
  พิษณุโลก - เพชรบูรณ์
  นครสวรรค์ - ตาคลี
  นครสวรรค์ - อุทัยธานี (ข)
  นครสวรรค์ - เชียงใหม่ (ค)
  เชียงใหม่ - อุดรธานี
  แม่สอด - บ่อไร่
114
133
155
175
615
633
637
661
  นครสวรรค์ - กำแพงเพชร
  พิษณุโลก - ลำปาง
  พิษณุโลก - เชียงใหม่ (ข)
  เชียงใหม่ - ขอนแก่น
  นครสวรรค์ - พิษณุโลก
  เชียงใหม่ - ขอนแก่น (ข)
  เชียงราย - ขอนแก่น
  เชียงราย - นครพนม

 

หมวด 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สายที่

ชื่อเส้นทาง

สายที่

ชื่อเส้นทาง

4
7
21
23
25
27
29
31
33
79
97
926
930
929
932
934
936
938
940
942
944
946
955
9903
  กรุงเทพฯ - บุณฑริก
  กรุงเทพฯ - บ้านช่องเม็ก
  กรุงเทพฯ - นครราชสีมา
  กรุงเทพฯ - หนองคาย
  กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี (ก)
  กรุงเทพฯ - เรณูนคร
  กรุงเทพฯ - ปากชม
  กรุงเทพฯ - สุรินทร์
  กรุงเทพฯ - กระนวน - บ้านแพน
  กรุงเทพฯ - กุมภวาปี - บึงกาฬ
  กรุงเทพฯ - พังโคน
  กรุงเทพฯ - ศรีสะเกษ
  กรุงเทพฯ - อุดรธานี - นครพนม
  กรุงเทพฯ - เขมราฐ
  กรุงเทพฯ - มหาสารคาม
  กรุงเทพฯ - พนมไพร
  กรุงเทพฯ - จักราช - บุรีรัมย์
  กรุงเทพฯ - ขอนแก่น - เลย
  กรุงเทพฯ - สุรินทร์ - ศรีสะเกษ
  กรุงเทพฯ - จักราช - ศรีสะเกษ
  กรุงเทพฯ - รัตรบุรี - อุบลราชธานี
  กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี - อุบลราชธานี
  กรุงเทพฯ - โขงเจียม
  กรุงเทพฯ - เทพสถิต - ชัยภูมิ
5
20
22
24
26
28
30
32
34
86
98
927
928
931
933
935
937
939
941
943
945
947
968
  กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู - ศรีเชียงใหม่
  กรุงเทพฯ - ขอนแก่น
  กรุงเทพฯ - อุดรธานี
  กรุงเทพฯ - ดอนตาล
  กรุงเทพฯ - นครพนม
  กรุงเทพฯ - ชัยภูมิ
  กรุงเทพฯ - กาฬสินธุ์
  กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์
  กรุงเทพฯ - สหัสขันธ์ - บ้านแพง
  กรุงเทพฯ - กุดชุม - ธาตุพนม
  กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี (ข)
  กรุงเทพฯ - มุกดาหาร
  กรุงเทพฯ - เกษตรวิสัย - มุกดาหาร
  กรุงเทพฯ - สุวรรณภูมิ - อุบลราชธานี
  กรุงเทพฯ - ศรีเชียงใหม่
  กรุงเทพฯ - สุวรรณภูมิ
  กรุงเทพฯ - จักราช - สุรินทร์
  กรุงเทพฯ - พยัคฆภูมิพิสัย
  กรุงเทพฯ - พิมาย - พนมไพร
  กรุงเทพฯ - บึงกาฬ
  กรุงเทพฯ - ราษีไศล
  กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์ - อุบลราชธานี
  กรุงเทพฯ - ยโสธร

 

หมวด 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สายที่

ชื่อเส้นทาง

สายที่

ชื่อเส้นทาง

205
211
224
227
245
253
264
273
282
291
512
546
  ชัยภูมิ - หนองบัวระเหว - หล่มสัก
  นครราชสีมา - อุดรธานี
  อุดรธานี - นครพนม
  อุดรธานี - บ้านไผ่
  บ้านไผ่ - วาปีปทุม
  มหาสารคาม - อุบลราชธานี
  ขอนแก่น - กาฬสินธุ์
  นครราชสีมา - อุบลราชธานี
  ขอนแก่น - อุบลราชธานี
  ศรีสะเกษ - ร้อยเอ็ด
  เดชอุดม - กันทรลักษณ์
  มหาสารคาม - มุกดาหาร
210
221
226
233
250
262
268
274
285
504
522
  นครราชสีมา - ขอนแก่น
  อุดรธานี - หนองคาย
  ขอนแก่น - อุดรธานี
  อุดรธานี - ร้อยเอ็ด
  มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด
  นครราชสีมา - ศรีเชียงใหม่
  อุดรธานี - อุบลราชธานี (ค)
  นครราชสีมา - สุรินทร์
  นครราชสีมา - อุบลราชธานี
  อุบลราชธานี - มหาชนะชัย
  บุรีรัมย์ - จันทบุรี

 

หมวด 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สายที่

ชื่อเส้นทางเดินรถ

สายที่

ชื่อเส้นทางเดินรถ

1303
1456
  นครราชสีมา - ปักธงชัย
  อุบลราชธานี - เขื่องใน
1313   นครราชสีมา - ขามทะเลสอ

 

หมวด 2 ภาคใต้

สายที่

ชื่อเส้นทางเดินรถ

สายที่

ชื่อเส้นทางเดินรถ

61
63
65
67
69
71
73
75
77
80
82
84
87
89
949
952
971
977
979
981
983
985
987
989
991
993
995
997
  กรุงเทพฯ - บ้านเขาต่อ - พังงา
  กรุงเทพฯ - ภูเก็ต
  กรุงเทพฯ - ชุมพร
  กรุงเทพฯ - ประจวบคีรีขันธ์
  กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - ดอนเจดีย์
  กรุงเทพฯ - หัวหิน
  กรุงเทพฯ - เพชรบุรี
  กรุงเทพฯ - ปากท่อ
  กรุงเทพฯ - โพธาราม
  กรุงเทพฯ - สองพี่น้อง
  กรุงเทพฯ - บ้านโป่ง
  กรุงเทพฯ - สามพราน
  กรุงเทพฯ - ท่าช้าง (ข)
  กรุงเทพฯ - หลังสวน
  กรุงเทพฯ - ภูเก็ต (ข)
  กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี (ค)
  กรุงเทพฯ - ชะอำ
  กรุงเทพฯ - เพชรบุรี (ข)
  กรุงเทพฯ - ประจวบคีรีขันธ์ (ข)
  กรุงเทพฯ - นครศรีฯ - ปากพนัง
  กรุงเทพฯ - กระบี่ (ข)
  กรุงเทพฯ - ปราณบุรี (ข)
  กรุงเทพฯ - ยะลา
  กรุงเทพฯ - พัทลุง
  กรุงเทพฯ - ดอนสัก - เกาะสมุย
  กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี
  กรุงเทพฯ - ตะกั่วป่า
  กรุงเทพฯ - นครปฐม (ข)
62
64
66
68
70
72
74
76
78
81
83
85
88
99
950
953
976
978
980
982
984
986
988
990
992
994
996
998
  กรุงเทพฯ - ขนอม
  กรุงเทพฯ - ระนอง
  กรุงเทพฯ - บางสะพาน
  กรุงเทพฯ - วัดไผ่โรงวัว - สองพี่น้อง
  กรุงเทพฯ - ปราณบุรี
  กรุงเทพฯ - ท่ายาง
  กรุงเทพฯ - บ้านแหลม
  กรุงเทพฯ - ราชบุรี
  กรุงเทพฯ - สมุทรสงคราม (ก)
  กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี
  กรุงเทพฯ - นครปฐม
  กรุงเทพฯ - สมุทรสาคร
  กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี
  กรุงเทพฯ - พังงา
  กรุงเทพฯ - กระบี่
  กรุงเทพฯ - ท่าช้าง (ค)
  กรุงเทพฯ - สมุทรสงคราม (ข)
  กรุงเทพฯ - หัวหิน (ข)
  กรุงเทพฯ - สมุทรสงคราม (ข)
  กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ (ข)
  กรุงเทพฯ - ตรัง
  กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก
  กรุงเทพฯ - สตูล
  กรุงเทพฯ - ชุมพร (ข)
  กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ (ข)
  กรุงเทพฯ - ด่านช้าง
  กรุงเทพฯ - ดำเนินสะดวก
  กรุงเทพฯ - ทุ่งสง

 

หมวด 3 ภาคใต้

สายที่

ชื่อเส้นทางเดินรถ

สายที่

ชื่อเส้นทางเดินรถ

402
411
421
428
435
437
441
446
450
462
464
471
481
490
496
736
741
  นครปฐม - สมุทรสาคร
  กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี
  เพชรบุรี - ปราณบุรี
  ชุมพร - กระบี่
  ระนอง - ตะกั่วป่า
  ภูเก็ต - พังงา
  ภูเก็ต - ตรัง 
  กระบี่ - ตรัง
  ตรัง - หาดใหญ่
  สุพรรณบุรี - โคกสำโรง
  สุพรรณบุรี - สระบุรี
  ราชบุรี - สมุทรสงคราม (ข)
  สมุทรสาคร - สมุทรสงคราม
  สุราษฎร์ธานี - หาดใหญ่
  พัทลุง - หาดใหญ่ (ข)
  หาดใหญ่ - ทุ่งสง
  หาดใหญ่ - เบตง
405
420
426
429
436
438
443
449
451
463
465
473
487
495
721
740
  นครปฐม - บ้านโป่ง
  เพชรบุรี - หัวหิน
  ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร
  ชุมพร - ระนอง
  ภูเก็ต - ตะกั่วป่า
  ภูเก็ต - กระบี่
  ภูเก็ต - หาดใหญ่
  ตรัง - พัทลุง
  พัทลุง - หาดใหญ่
  สุพรรณบุรี - ชัยนาท
  สุราษฎร์ธานี - ภูเก็ต
  เพชรบุรี - สมุทรสงคราม
  สุพรรณบุรี - นครสวรรค์
  ตรัง - หาดใหญ่ (ข)
  ชุมพร - หาดใหญ่
  หาดใหญ่ - พัทลุง - นครศรีธรรมราช

 

หมวด 4 ภาคใต้

สายที่ ชื่อเส้นทางเดินรถ สายที่

ชื่อเส้นทางเดินรถ

1774
8138
  หัวหิน - สี่แยกปราณบุรี
  ราชบุรี - บ้านโป่ง
8138   นครปฐม - วัดอ้อมใหญ่

 

 

หมวด 2 ภาคตะวันออก

สายที่

ชื่อเส้นทางเดินรถ

สายที่

ชื่อเส้นทางเดินรถ

35
37
39
41
43
45
48
50
52
55
914
916
969
  กรุงเทพฯ - ระยอง - บ้านมาบตาพุด
  กรุงเทพฯ - ศรีราชา (ข)
  กรุงเทพฯ - บางคล้า
  กรุงเทพฯ - ตราด (ก)
  กรุงเทพฯ - แกลง
  กรุงเทพฯ - บ้านค่าย
  กรุงเทพฯ - เอกมัย - เมืองพัทยา
  กรุงเทพฯ - ชลบุรี (ก)
  กรุงเทพฯ - พนัสนิคม
  กรุงเทพฯ - บางคล้า (ก)
  กรุงเทพฯ - จันทบุรี (ค)
  กรุงเทพฯ - แกลง - บ้านแหลมแม่พิมพ์
  กรุงเทพฯ - แกลง - ประแสร์
36
38
40
42
44
46
49
51
53
56
915
917
970
  กรุงเทพฯ - บ้านมาบตาพุด
  กรุงเทพฯ - ชลบุรี (ข)
  กรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา (ข)
  กรุงเทพฯ - จันทบุรี (ก)
  กรุงเทพฯ - ประแสร์ 
  กรุงเทพฯ - ระยอง (ก)
  กรุงเทพฯ - บางแสน
  กรุงเทพฯ - บ้านบึง
  กรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา (ก)
  กรุงเทพฯ - พนมสารคาม
  กรุงเทพฯ - บ้านค่าย - แหลมแม่พิมพ์
  กรุงเทพฯ - ตราด (ค)
  กรุงเทพฯ - แหลมฉบัง

 

หมวด 2 ภาคกลาง

สายที่

ชื่อเส้นทางเดินรถ

สายที่

ชื่อเส้นทางเดินรถ

8
10
12
15
17
54
58
60
902
904
906
908
919
921
954
966
972
975
9005
9008
  กรุงเทพฯ - สรรคบุรี - ชัยนาท
  กรุงเทพฯ - อุทัยธานี
  กรุงเทพฯ - ลพบุรี
  กรุงเทพฯ - อ่างทอง
  กรุงเทพฯ - บางปะอิน - อยุธยา
  กรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา (ค)
  กรุงเทพฯ - นครนายก
  กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ
  กรุงเทพฯ - อ่างทอง (ข)
  กรุงเทพฯ - สระบุรี
  กรุงเทพฯ - ชัยนาท (ข)
  กรุงเทพฯ - หันคา
  กรุงเทพฯ - บ้านหมี่
  กรุงเทพฯ - องค์รักษ์ - อรัญประเทศ
  กรุงเทพฯ - อ่างทอง - ท่าช้าง
  กรุงเทพฯ - บางเลน - รร.การบินฯ
  กรุงเทพฯ - สมุทรสงคราม (ค)
  กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - ท่าช้าง
  กรุงเทพฯ - (หมอชิต) - เมืองพัทยา (ค)
  กรุงเทพฯ - (หมอชิต) - ตราด
9
11
14
16
19
57
59
901
903
905
907
918
920
951
960
967
974
9004
9006
  กรุงเทพฯ - คลองลาน
  กรุงเทพฯ - สิงห์บุรี
  กรุงเทพฯ - หล่มสัก (ข)
  กรุงเทพฯ - บางปะอิน - บางไทร
  กรุงเทพฯ - อุทัยธานี (ข)
  กรุงเทพฯ - ระยอง (ค)
  กรุงเทพฯ - ปราจีนบุรี
  กรุงเทพฯ - อยุธยา
  กรุงเทพฯ - อุทัยธานี (ค)
  กรุงเทพฯ - สิงห์บุรี (ข)
  กรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา (ง)
  กรุงเทพฯ - ตาคลี
  กรุงเทพฯ - องค์รักษ์ - ปราจีนบุรี
  กรุงเทพฯ - อ่างทอง - สุพรรณบุรี
  กรุงเทพฯ - ผักไห่
  กรุงเทพฯ - รร.นายร้อย
  กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - สุพรรณบุรี
  กรุงเทพฯ - (หมอชิต) - ชลบุรี (ค)
  กรุงเทพฯ - (หมอชิต) - บ้านฉาง - จันทบุรี (ง)

 

หมวด 3 ภาคกลาง

สายที่

ชื่อเส้นทางเดินรถ

สายที่

ชื่อเส้นทางเดินรถ

104
106
109
159
162
202
  สระบุรี - ลพบุรี
  ลพบุรี - ตาคลี
  ลพบุรี - หล่มสัก
  ลพบุรี - อ่างทอง (ข)
  สระบุรี - หล่มสัก (ข)
  มวกเหล็ก - ปากช่อง
105
108
111
161
165
641
  ลพบุรี - อ่างทอง (ก)
  ลพบุรี - นครราชสีมา
  อุทัยธานี - ตาคลี
  สระบุรี - บำเหน็จณรงค์
  อ่างทอง - ตาคลี
  ลพบุรี - บ้านแพรก - อ่างทอง

 

หมวด 4 ภาคกลาง

สายที่

ชื่อเส้นทางเดินรถ

สายที่

ชื่อเส้นทางเดินรถ

1022
1028
1675
2121
  สระบุรี - แก่งคอย
  สระบุรี - หนองแซง (ก)
  อรัญประเทศ - สระแก้ว
  ลพบุรี - ลำนารายณ์
1023
1301
2117
2124
  สระบุรี - หนองแซง (ข)
  นครราชสีมา - สูงเนิน
  อุทัยธานี - สว่างอารมณ์
  โคกสำโรง - หนองม่วง