ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ

16-09-2562

 

  Staff25(2)  
 
นางฤชุกร สิริโยธิน
ประธานกรรมการ
 
     
Staff26   TempPeople
นายนพรัตน์ การุณยะวนิช
กรรมการ
 
 
กรรมการ
     
  Staff14  
 
นางพัชรินทร์  ดีเจริญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบ ภายใน
เลขานุการ
 
     
  Staff11  
 
นางสาวนันทนา หลักเพ็ชร์
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการ