ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

การตรวจสอบภายใน

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ
วันจันทร์, 05 ตุลาคม 2563
โครงสร้างสำนักตรวจสอบภายใน
วันจันทร์, 16 กันยายน 2562
บุคลากรสำนักตรวจสอบภายใน
บุคลากรสำนักตรวจสอบภายใน
วันอังคาร, 17 กันยายน 2562
วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission)
วันจันทร์, 16 กันยายน 2562
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
วันศุกร์, 11 กันยายน 2563
กฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
วันศุกร์, 11 กันยายน 2563
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563
วันศุกร์, 11 กันยายน 2563
เอกสารคิวอาร์โค้ดคู่มือและระเบียบต่างๆ
เอกสารคิวอาร์โค้ดคู่มือและระเบียบต่างๆ
วันศุกร์, 18 ตุลาคม 2562
ตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
ตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
วันศุกร์, 18 ตุลาคม 2562