ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

มาตรฐาน ISO

02-07-2558

Iso00

                                    บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการให้บริการระบบรถโดยสารสาธารณะ สู่ระบบมาตรฐานสายการเดินรถแห่งชาติ จนได้รับรองมาตรฐานการบริการ ISO 9001:2000 ในเส้นทาง กรุงเทพ - ภูเก็ต มาตรฐาน ม 4 ก. และยังได้เดินหน้าประกาศนโยบายคุณภาพต่ออีกใน 3 เส้นทาง แม้แต่บุคลากรเอง ก็ได้รับการพัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา เช่น

     1. พนักงานประจำรถ
          1.) จัดอบรมหลักสูตรการให้บริการปีละ 4 รุ่น
          2.) จัดอบรมโครงการ Smile on tour "พี่สอนน้องประคองกันเดิน"
          3.) จัดทำโครงการ "คนดีมีทุกเดือน" ให้พนักงานประจำรถ โหวตเลือกพนักงานดีเด่น
          4.) จัดประชุมให้ความรู้และ Coaching ตามมาตรฐานการให้บริการเดือนละ 1 ครั้ง
          5.) จัดทำทักษะความสามารถของพนักงาน "จิตสำนึกด้านความปลอดภัย"
          6.) ทำการตรวจสุขภาพของพนักงานขับรถปีละ 1 ครั้ง
          7.) จัดให้มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเทศกาลสำคัญและทำการตรวจตามแผนงานประจำปี
     2. รถโดยสาร 
          1.) จัดตรวจสอบสภาพรถโดยสารให้ได้ตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก
          2.) จัดหารถใหม่เพื่อทดแทนรถเก่าอยู่เสมอ
          3.) ได้ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอาหารต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทาง
          4.) ตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบบนรถให้พร้อมใช้งาน
          5.) กำหนดแนวทางป้องกัน และควบคุมมิให้เกิดอุบัติเหตุจากการให้บริการด้าน รถโดยสารสาธารณะ
          6.) บขส. ประกาศนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจ

 

ประกาศนโยบายพัฒนาคุณภาพการบริการเดินรถสู่ระบบมาตรฐาน
หมายเลขเส้นทาง
ชื่อเส้นทาง
สถานะ
เริ่มประกาศใช้
949
กรุงเทพฯ-ภูเก็ต ม.4(ก) ISO 9001:2000 26 ก.พ.52
18
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ม.4(ก) เทียบเท่ามาตรฐานสากล ISO 9001 30 เม.ย.52
5
กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู ม.4(ข) เทียบเท่ามาตรฐานสากล ISO 9001 30 เม.ย.52
984
กรุงเทพฯ-ตรัง ม.4(ข) เทียบเท่ามาตรฐานสากล ISO 9001 30 เม.ย.52
956
กรุงเทพฯ-แม่สอด ม.4(ก) เทียบเท่ามาตรฐานสากล ISO 9001 03 พ.ย.52
957
กรุงเทพฯ-แม่สาย ม.4(ก) เทียบเท่ามาตรฐานสากล ISO 9001 03 พ.ย.52
47
กรุงเทพฯ-ทุ่งช้าง ม.4 (ก) เทียบเท่ามาตรฐานสากล ISO 9001 03 พ.ย.52
26
กรุงเทพฯ-นครพนม ม.4(ก) เทียบเท่ามาตรฐานสากล ISO 9001 03 พ.ย.52
9908
กรุงเทพฯ-ตราด ม.4(ข) เทียบเท่ามาตรฐานสากล ISO 9001 03 พ.ย.52
992
กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ม.4(ก) เทียบเท่ามาตรฐานสากล ISO 9001 03 พ.ย.52
988
กรุงเทพฯ-สตูล ม.4 (ข) เทียบเท่ามาตรฐานสากล ISO 9001 03 พ.ย.52

                         นโยบาย เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการเดินรถของบริษัทฯ ในเส้นทางดังกล่าว และยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการด้านความสะดวก ปลอดภัย และตรงต่อเวลา ทำให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจ และพึงพอใจ ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารและบริการ ให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
                               บขส. ตระหนักอยู่เสมอว่า "ผู้โดยสารคือบุคคลสำคัญของเรา" พร้อมที่จะมุ่งมั่นพัฒนา มาตรฐานการบริการเพื่อไปสู่สายการเดินรถแห่งชาติ หากท่านไม่ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางโปรดแจ้งกองคุ้มครองผู้โดยสาร โทร 0-2936-2834 หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call center 1490 เรียก บขส.
 
 
 
    ประกาศบริษัทขนส่ง จำกัด เรื่องนโนบายคุณภาพ ประจำปี 2553
Bullet03 23 มี.ค. 52 นโยบายการพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทาง บขส. ประจำปี 2553
 

 

12 12 2014 12 04 16 PM