ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

บัตรสมาชิก TCL Clubcard

11-10-2560

 

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการสมัครบัตรสมาชิก TCL Clubcard ประกอบด้วย

 

1. เป็นคนสัญชาติไทย
2. ผู้สมัครมีอายุตั้งแต่  15  ปีขึ้นไป
3. บัตรสมาชิกมีอายุ  2  ปี นับจากวันสมัคร
4. สมัครบัตรสมาชิก บขส. ณ จุดจำหน่ายตั๋วทุกแห่งของสถานีเดินรถของ บขส.
5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครบัตรสมาชิก บขส.
          5.1 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครบัตรสมาชิก
          5.2 บัตรสมาชิกหมดอายุ  บริษัทฯ จะทำการต่ออายุบัตรสมาชิกใหม่ให้ฟรี
 
เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของบัตรสมาชิก TCL Clubcard  ประกอบด้วย
1. แสดงบัตรสมาชิก  หรือหมายเลขสมาชิก  หรือหมายเลขบัตรประชาชน  หรือหมายเลขโทรศัพท์  ต่อพนักงานจำหน่ายตั๋ว ณ จุดจำหน่ายตั๋วทุกแห่งของสถานีเดินรถของ บขส.
2. รับสิทธิลดค่าโดยสาร 5% จากราคาหน้าตั๋วโดยสารสำหรับการเดินทางกับรถทุกมาตรฐาน  ทุกเส้นทาง (เฉพาะเส้นทางเดินรถภายในประเทศ)  ทันทีเมื่อสมัครบัตรสมาชิก TCL Clubcard
3. ทุกยอดซื้อ  10  บาท  รับคะแนนสะสม  1  คะแนน (เฉพาะเส้นทางภายในประเทศ)
4. การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ กรุณาแสดงบัตรสมาชิก  หรือบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นๆ ที่ใช้แทนบัตรประชาชน
5. สามารถเช็คคะแนนสะสมได้ ณ จุดจำหน่ายตั๋วทุกแห่งของสถานีเดินรถของ บขส. และงานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์  โทร.  02 – 5378737
6. คะแนนสะสมสามารถแลกเป็นส่วนลดค่าโดยสารหรือของสมนาคุณตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
7. กรณีผู้ถือบัตรมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดค่าโดยสารมากกว่าหนึ่งสิทธิ์  ให้เลือกใช้สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ตัดสิทธิ์ในการสะสมคะแนน
8. ผู้ถือบัตรสมาชิกสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารตามข้อ 1.  จำนวน  1  ที่นั่ง / เที่ยว / วัน
9. บัตรสมาชิกสามารถใช้ในการสะสมคะแนนได้ทุกเที่ยวที่ออกตั๋วในคราวเดียวกัน  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์  ของสมนาคุณและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการเพิกถอนบัตรสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 
TCL Clubcard