ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานขับรถ รถร่วมบริษัท ขนส่ง จำกัด

31-10-2560
          วันนี้ (31 ต.ค.60) พลโทพรเลิศ วรสีหะ กรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานขับรถ รถร่วมบริษัท ขนส่ง จำกัด โดยมีนางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ กรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ขนส่ง จำกัด ผู้บริหาร พนักงานบริษัท ขนส่ง จำกัด และพนักงานรถร่วมบริการ เข้าร่วม ณ กองการแพทย์ ชั้น 2 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) 
          สำหรับ โครงการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานขับรถ รถร่วมบริษัท ขนส่ง จำกัด จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานขับรถร่วมบริษัทฯ ได้ตรวจสุขภาพประจำปี ตามมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัท ขนส่ง จำกัด รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อันมีสาเหตุมาจากปัญหาด้านสุขภาพของพนักงานขับรถ และส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องและเหมาะสม
311060 1 311060 10 311060 2 311060 3 311060 4 311060 5 311060 6 311060 7 311060 8 311060 9