ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ภาพกิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสหนังสือพิมพ์มติชน ก้าวสู่ปีที่ 43
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสหนังสือพิมพ์มติชน ก้าวสู่ปีที่ 43
วันพุธ, 04 มีนาคม 2563
พนักงานขับรถนำกระเป๋าเงินส่งมอบคืนแก่ผู้โดยสาร
พนักงานขับรถนำกระเป๋าเงินส่งมอบคืนแก่ผู้โดยสาร
วันพุธ, 04 มีนาคม 2563
บขส.ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563
บขส.ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563
วันพุธ, 04 มีนาคม 2563
ผู้บริหาร บขส. ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม และแสดงสัญลักษณ์ CG ในงาน “Happy CG & Happy CSR” (เปิดประตูสู่ความโปร่งใส ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)
ผู้บริหาร บขส. ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม และแสดงสัญลักษณ์ CG ในงาน “Happy CG & Happy CSR” (เปิดประตูสู่ความโปร่งใส ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)
วันพุธ, 04 มีนาคม 2563
บขส. ตรังร่วมบริจาคเงินสมทบจัดซื้อวีลแชร์
บขส. ตรังร่วมบริจาคเงินสมทบจัดซื้อวีลแชร์
วันพุธ, 04 มีนาคม 2563
บขส.จัดอบรม เรื่อง “เครือข่ายคุณธรรม สร้างคนดี ต้านทุจริตคอร์รัปชั่น"
บขส.จัดอบรม เรื่อง “เครือข่ายคุณธรรม สร้างคนดี ต้านทุจริตคอร์รัปชั่น"
วันพุธ, 04 มีนาคม 2563
บขส. ร่วมแสดงความยินดี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ครบรอบ 90 ปี
บขส. ร่วมแสดงความยินดี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ครบรอบ 90 ปี
วันพุธ, 04 มีนาคม 2563
บขส. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ครบรอบ 66 ปี
บขส. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ครบรอบ 66 ปี
วันพุธ, 04 มีนาคม 2563
บขส. ร่วมแสดงความยินดี แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ครบรอบ 9 ปี
บขส. ร่วมแสดงความยินดี แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ครบรอบ 9 ปี
วันพุธ, 04 มีนาคม 2563