ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ประกาศ บขส.

แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทางหมวด ๓ สายที่ ๓๑๔ รังสิต-พนมสารคาม
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทางหมวด ๓ สายที่ ๓๑๔ รังสิต-พนมสารคาม
วันอังคาร, 03 มีนาคม 2563
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทางหมวด ๒ สายที่ ๙๑๔ กรุงเทพฯ - จันทบุรี (ค)
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทางหมวด ๒ สายที่ ๙๑๔ กรุงเทพฯ - จันทบุรี (ค)
วันพุธ, 15 มกราคม 2563
หลักเกณฑ์ในการทำสัญญารถตู้โดยสารประจำทางหมวด ๓ ตามที่ทางราลการกำหนด
หลักเกณฑ์ในการทำสัญญารถตู้โดยสารประจำทางหมวด ๓ ตามที่ทางราลการกำหนด
วันพุธ, 15 มกราคม 2563
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สาย ๙๘๙ กรุงเทพฯ-พัทลุง
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สาย ๙๘๙ กรุงเทพฯ-พัทลุง
วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2562
ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท ขนส่ง จำกัด เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท ขนส่ง จำกัด เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2562
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทางหมวด ๒ สายที่ ๙๓ กทม.-ตาก(ข)
“ลดความเสี่ยงให้กับผู้ค้ำประกันเงินกู้”ผลประโยชน์ตอบแทนให้กับสมาชิกสูงขึ้นนโยบายเพิ่มวงเงินช่วยเหลือทุนการศึกษา บุตร-ธิดา ให้กับสมาชิก “ลูกเรียนดีรับทุนการศึกษาได้ทุกปี”ขยายโครงการเงินกู้ให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น “กู้ง่าย รู้ผลไว ใช้หลักฐานน้อย ดอกเบี้ยต่
วันจันทร์, 28 ตุลาคม 2562
ประกาศสรรหาบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกาศสรรหาบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
วันพฤหัสบดี, 10 ตุลาคม 2562
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ขอปรับเส้นทางเดินรถและปรับเปลี่ยนเวลาการเดินรถ(ปลายทาง) สาย 981
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ขอปรับเส้นทางเดินรถและปรับเปลี่ยนเวลาการเดินรถ(ปลายทาง) สาย 981
วันจันทร์, 02 กันยายน 2562
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสาร หมวด ๒ สายที่ ๙๑๑ กรุงเทพฯ-พิจิตร
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสาร หมวด ๒ สายที่ ๙๑๑ กรุงเทพฯ-พิจิตร
วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2562
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๓ สายที่ ๔๙๐ สุราษฎร์ธานี - หาดใหญ่
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๓ สายที่ ๔๙๐ สุราษฎร์ธานี - หาดใหญ่
วันพุธ, 24 เมษายน 2562