ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ข่าวประชาสัมพันธ์

บขส. ทุ่มงบ 12 ล้านบาท พัฒนาศูนย์ฝึกขับรถโดยสารจำลอง (Bus Simulator) แห่งแรกในไทย
บขส. ทุ่มงบ 12 ล้านบาท พัฒนาศูนย์ฝึกขับรถโดยสารจำลอง (Bus Simulator) แห่งแรกในไทย
วันจันทร์, 01 กรกฎาคม 2562
บขส. จับมือสมาคมโรงแรมไทย จัดโปรโมชั่นพิเศษมอบส่วนลดค่าที่พัก 10%
บขส. จับมือสมาคมโรงแรมไทย จัดโปรโมชั่นพิเศษมอบส่วนลดค่าที่พัก 10%
วันจันทร์, 01 กรกฎาคม 2562
ขับขี่รถอย่างระมัดระวังนะครับ
ขับขี่รถอย่างระมัดระวังนะครับ
วันจันทร์, 01 กรกฎาคม 2562
ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและอพยพหนีไฟทุกปี
ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและอพยพหนีไฟทุกปี
วันจันทร์, 01 กรกฎาคม 2562
ส่งมอบวีลแชร์ให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ในโครงการ"ทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุข สู่คนไทยด้วยวีลแชร์"
ส่งมอบวีลแชร์ให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ในโครงการ"ทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุข สู่คนไทยด้วยวีลแชร์"
วันจันทร์, 01 กรกฎาคม 2562
พิธีมอบเครื่องหมายประดับให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะการขับรถโดยสารสาธารณะ
พิธีมอบเครื่องหมายประดับให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะการขับรถโดยสารสาธารณะ
วันจันทร์, 01 กรกฎาคม 2562
บขส. ลดค่าตั๋ว 10% เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
บขส. ลดค่าตั๋ว 10% เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันจันทร์, 01 กรกฎาคม 2562
บขส.จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
บขส.จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
วันจันทร์, 01 กรกฎาคม 2562
นำกระเป๋าที่ผู้โดยสารลืมไว้บนรถตู้โดยสารสายราชบุรี มาส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บขส.
นำกระเป๋าที่ผู้โดยสารลืมไว้บนรถตู้โดยสารสายราชบุรี มาส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บขส.
วันจันทร์, 01 กรกฎาคม 2562
ตรวจเยี่ยมติดตามการอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของเจ้าหน้าที่บขส.
ตรวจเยี่ยมติดตามการอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของเจ้าหน้าที่บขส.
วันจันทร์, 01 กรกฎาคม 2562