ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ประกาศ บริษัท ขนส่ง จำกัด เรื่อง เลิกสัญญารถร่วม ประจำปี 2553

05-01-2558

 

ประกาศ บริษัท ขนส่ง จำกัด เรื่อง เลิกสัญญารถร่วม ประจำปี 2553

 

วันที่ หมวด -เส้นทาง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน
16 ก.พ.53 หมวด 3 สายที่ 462 สุพรรณบุรี-โคกสำโรง ม3/462-33 10-0094 สิงห์บุรี
16 ก.พ.53

หมวด 3 สายที่ 233 อุดรธานี-ร้อยเอ็ด

ม2/233-2
ม2/233-3
ม2/233-12
ม2/233-13
10-6414 อุดรธานี
10-6415 อุดรธานี
10-7102 อุดรธานี
10-7103 อุดรธานี
03 ก.พ.53 หมวด 3 สายที่ 1028 สระบุรี-หนองแซง (ก) ม3/1028-5 10-0194 สระบุรี
03 ก.พ.53 หมวด 3 สายที่ 245 บ้านไผ่-บรบือ ม3/245-32 10-1612 มหาสารคาม
09 ก.พ.53 หมวด 3 สายที่ 740 หาดใหญ่-พัทลุง-นครศรีธรรมราช ม2จ/740-34 10-0814 นครศรีธรรมราช
15 ม.ค.53 หมวด 2 สายที่ - กรุงเทพฯ-นครสวรรค์ ม1(ข)6-1
ม1(ข)6-3
ม1(ข)91-2
ม1(ข)91-18
ม1(ข)912-17
ม1(ข)912-21
ม1(ข)923-6
10-0079 นครสวรรค์
10-0078 นครสวรรค์
10-0060 นครสวรรค์
10-1582 นครสวรรค์
10-2259 นครสวรรค์
10-2241 นครสวรรค์
์10-2094 นครสวรรค์
07 ม.ค.53 หมวด 3 สายที่ 462 สุพรรณบุรี-โคกสำโรง ม3/462-59 10-0229 สุพรรณบุรี