ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ประกาศ บริษัท ขนส่ง จำกัด ฉบับที่ 11/2564 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ภายในบริเวณสถานีเดินรถหล่มสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23-02-2564
ประกาศ บริษัท ขนส่ง จำกัด ฉบับที่ 11/2564
ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ภายในบริเวณสถานีเดินรถหล่มสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 เลขที่โครงการ  64027355820
 
 ขอรับเอกสารผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 9 มีนาคม 2564 
 
 เสนอราคาผ่านทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 
ติดต่อสอบถามกรมบัญชีกลาง 0-2272-6400
 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ TOR และ เอกสารเพิ่มเติม โทร 0-2936-2784 กองพัสดุ ฝ่ายบริหาร บริษัท ขนส่ง จำกัด

เอกสารแนบ * หากไม่สามารถรับชมเอกสารได้กรุณากดปุ่ม Download

Download : 23022564.pdf
23022564