ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ลงเครื่อง

17-01-2563

🛬ลงเครื่อง 🛬>>> ต่อรถ บขส.🚌
ที่สนามบินอุดร ไปเมืองวังเวียงได้แล้ววันนี้😃

🚌 บขส.ให้บริการจำหน่ายตั๋วและรับ-ส่งผู้โดยสาร 🚌
ในเส้นทางรถโดยสารระหว่างประเทศ 🤩🤩
อุดรธานี - หนองคาย - เมืองวังเวียง ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี
โดยสามารถซื้อตั๋วและขึ้นรถไปเมืองวังเวียงได้เลย
🚌 รถโดยสารจะออกจาก บขส. แห่งที่ 1 เวลา 8:30 น.
และ🚌 ออกจากท่าอากาศยานอุดรธานี เวลา 9:00 น. ทุกวัน

ติดต่อสอบถาม สถานีเดินรถอุดรธานีโทร 042221489 ,
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วที่สนามบินอุดร โทร. 0957651790