ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

บขส. ทุ่มงบ 12 ล้านบาท พัฒนาศูนย์ฝึกขับรถโดยสารจำลอง (Bus Simulator) แห่งแรกในไทย

01-07-2562

บริษัท ขนส่ง จำกัด วันที่ 11 มิถุนายน 2562
บขส. ทุ่มงบ 12 ล้านบาท พัฒนาศูนย์ฝึกขับรถโดยสารจำลอง (Bus Simulator) แห่งแรกในไทย หวังสร้างนักขับรถมืออาชีพและช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
วันนี้ (11 มิถุนายน 2562) พลโท สุรพล ตาปนานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกขับรถโดยสารจำลอง (Bus Simulator) พร้อมด้วยนายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ขนส่ง จำกัด ณ ศูนย์ฝึกขับรถโดยสารจำลอง สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ รังสิต
พลโท สุรพล ตาปนานนท์ ประธานกรรมการ บขส. กล่าวว่า บขส. มีนโยบายพัฒนามาตรฐานการบริการและความปลอดภัยในการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ โดยได้สร้างศูนย์ฝึกขับรถโดยสารจำลอง (Bus Simulator) และเครื่องจำลองการขับรถโดยสารขนาดใหญ่ ให้เป็นเครื่องมือในฝึกการขับขี่สำหรับผู้ขับรถมือใหม่และผู้ต้องการฝึกทักษะการขับรถ โดยนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้สำหรับ
การฝึกปฏิบัติด้านการขับรถของพนักงานขับรถโดยสาร ทดแทนการฝึกปฏิบัติด้วยรถโดยสารจริง ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างฝึกปฏิบัติบนท้องถนน อย่างไรก็ดี บขส. มุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการบริการให้มีความทันสมัย ได้มาตรฐาน และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งด้านสภาพรถโดยสาร ที่มีความปลอดภัย 
มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ และการบริหารจัดการเดินรถได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีแผนจะพัฒนาสถานีขนส่งไปสู่ ความเป็น “สมาร์ท สเตชั่น” (Smart Station) ให้เป็นมาตรฐานสากล โดยนำระบบไอทีมาใช้เชื่อมต่อทุกบริการ 
ด้านนายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวว่า บขส. ได้พัฒนาศูนย์ฝึกขับรถโดยสารจำลอง (Bus Simulator) เพื่อเป็นเครื่องมือให้พนักงานขับรถ ได้ฝึกทักษะสัมผัสกับสถานการณ์ขับรถที่คล้ายกับสถานกาณ์จริง อีกทั้งสามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์ เหมือนสถานการณ์จริงทุกเหตุการณ์ โดยผู้เรียนสามารถโต้ตอบสถานการณ์ได้สมจริง ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนทักษะในการขับรถและการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้ ก่อให้เกิดประสบการณ์หรือความชำนาญของพนักงานขับรถ รวมทั้งช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น และสร้างความเชื่อมั่น ในด้านความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการด้วย อย่างไรก็ดี บขส. ได้ร่วมกับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดสร้างหลักสูตรฝึกอบรมสายอาชีพรถโดยสารสาธารณะ สำหรับพัฒนาทักษะการขับขี่ของพนักงานขับรถ บขส. ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และเพื่อรองรับโครงการจัดตั้งสถาบันการขนส่งรถโดยสารสาธารณะด้วย

///////////////////////////////

กองสื่อสารองค์กรและการตลาด
บริษัท ขนส่ง จำกัด

 

62195628_2013985145373491_510967384417239040_o 62204643_2013983725373633_3052542431040897024_o 62227457_2013984748706864_5957277917686792192_o 62228601_2013984048706934_6222716796479209472_o 62239279_2013983485373657_5445517149730766848_o 62250436_2013983612040311_5867433893413519360_o 62256030_2013984545373551_3397053457343971328_o 62341587_2013984365373569_3046812807229079552_o 62364482_2013983525373653_3241415812610785280_o 64397829_2013983218707017_7234944544087736320_o