ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

บขส.ร่วมแคมเปญท่องเที่ยวกับ ททท. จัดโครงการ เที่ยววันธรรมดา ราคา SHOCK โลก ลด 50% ทุกที่นั่ง กับ บขส.

04-12-2562

Banner Shock 03

กดรับสิทธิ์ 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

สำหรับลูกค้าที่แสดงรหัสส่วนลดจาก “โครงการเที่ยววันธรรมดาราคา Shock โลก” เท่านั้น
-เฉพาะเดินทางในวันธรรมดา ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2562 (เฉพาะการเดินทาง ในวันที่ 2,3,4,6,9,11,12 และ 13 ธันวาคม 2562 เท่านั้น)
-สามารถใช้ได้ 1 รหัส/สิทธิ์/คน/เที่ยว เท่านั้น
-ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดอื่นของบริษัทฯ ได้
-ใช้สิทธิ์ ณ จุดให้บริการจำหน่ายตั๋วสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ช่องจำหน่ายตั๋ว ที่ 24 – 28 ชั้น 1 และ ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 95 - 101 ชั้น 3 เท่านั้น
-ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือคืนตั๋วโดยสารได้ในทุกกรณี
-สำหรับเดินทางกับรถโดยสารภายในประเทศทุกเส้นทาง ยกเว้น เส้นทาง กท.-สตูล, กท.-หาดใหญ่-ด่านนอก, กท.-สงขลา, กท.-ยะลา, กท.-เบตง, กท.-ปัตตานี และกท.- สุไหงโกลก (สาย 9917 และ 986)
-ลดเฉพาะค่าโดยสารเท่านั้น (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า